Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

PADRINATGE RESTAURACIONS

 

 

RESTAURADA

 

RESULTAT FINAL

 

RESTAURACIÓ APADRINADA PER MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

 

RESULTAT FINAL