Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

Encunyacions

 

Llistat de les encunyacions fetes per l'Associació

 

1986. Encunyació de la moneda i medalla commemorativa del IV centenari de l’església arxiprestal de Vinaròs (1586-1986). 547 exemplars de plata de llei 0,925, diàmetre de 32mm, pes de 18 gr. 38 exemplars amb les mateixes característiques però en or de 24. Anvers: representació de l’església actual amb la torre del campanar i la llegenda: IV Centenari Església Arxiprestal.
Escut de l’associació . Revers: Escut de la ciutat amb Muy Noble y Leal Ciudad. 1586. Vinaròs 1986. Les característiques tècniques en plata són: 
Diàmetre: 32mm
Pes: 18 gr. 
Material: Plata de 960 mil·lèsimes. 
Qualitat: “Proof” a l’anvers i revers. 
Cantell: Llis i certificat de garantia. 

 

Setembre de 1991. Encunyació de la moneda commemorativa del 750 aniversari de la Carta Pobla (1241-1991). Primera edició de 365 exemplars de plata de llei. A l’anvers hi és la reproducció de la primera representació de Vinaròs, tal i com es troba en la “Crónica de la ínclita y coronoda Ciudad y Reino de Valencia”, de Martín de Viciana. A la part de dalt es pot llegir l’antic nom de Bynalaroz i la data de 1241, segons la grafia de la mateixa Carta Pobla; a la part de baix, i amb la grafia actual s’hi pot llegir: Vinaròs 1991; circularment, la llegenda: “750 aniversari de la Carta Pobla”; a un dels laterals l’anagrama de l’associació i un calze, símbol del gravador; al costat de la data, el nombre de la moneda. A la part del revers es pot veure la reproducció d’una moneda encunyada a València el 1241, diners valencians de primera època amb l’efígie del rei Jaume I i la llegenda “Iacobys Rex”.
S’hi van encunyar deu exemplars de prova. 
És una obra de l’escultor valencià Rafael Grafiá i s’hi van encunyar en els seus tallers.
Ricardo Sanchis de València. Les seves característiques són les següents: 
Diàmetre: 32 mm
Pes: 18 gr. 
Material: Plata de 960 mil·lèsimes
Qualitat: “Proof”, a l’anvers. 
Cantell estriat i amb certificat de garantia. 

 

Octubre de 1995. Encunyació de la moneda commemorativa de la beatificació d’Isidoro Bover. Plata de 960 mil·lèsimes. A l’anvers s’hi troba l’efígie d’Isidoro Bover i a la part de baix, els anys 1890-1936. Al voltant de la llegenda s’hi pot llegir: “BEATIFICACIÓN ISIDORO BOVER * 1980-1936 *. Al revers s’hi poden veure els escuts de Vinaròs i de la germandat de sacerdots operaris a la qual hi va pertànyer i la següent llegenda: VINARÒS ø ROMA ø1 – X ø 1995. Al damunt de la llegenda, l’escut de l’Associació i al costat de la data, s’hi troba el número del gravat.
Les característiques tècniques són les mateixes que les de les encunyacions anteriors: 
Diàmetre: 32mm
Pes: 18 gr. 
Material: Plata de 960 mil·lèsimes. 
Qualitat: “Proof” a l’anvers i revers. 
Cantell estriat i certificat de garantia. 
Ricardo Sanchís y Cía, gravador de V