Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

Excavacions i Investigacions

 

1976. Començament de les obres de descobriment del poblat ibèric del Puig de la Misericòrdia. Durant el setembre d’aquest any membres de l’Associació inicien les proves de localització. Entre 1977 i 1978 tenen lloc les excavacions de localització a càrrec i, única i exclusivament, per la iniciativa de l’Associació Amics de Vinaròs. 

 

1980. Localització i sondatges de les proves del jaciment arqueològic de la Closa. 

 

Investigació documental sobre l’arxiu i més tard l’informe a la corporació presidida llavors per D. Luis Franco sobre l’autèntica propietat de l’església i convent de Sant Agustí / auditori i capella. Atès aquesta aportació s’establí la propietat de l’immoble a l’ajuntament i l’església es quedà com a usufructuaria en contra de la tesis del bisbat de ho considerava de la seva propietat. D’aquesta manera es pogué fer l’Auditori Municipal Ayguals de Izco i el Museu Municipal. 

 

Investigació bibliogràfica sobre l’alcalde Francisco Rofes de Miguel. 

 

Elaboració de documentació sobre el quadre “Soldado” de V. Miguel, que s’hi pot visitar al museu. 

 

 Investigació i documentació històrica sobre el canó recuperat amb informe específic, evacuat a instàncies de l’associació pel Museu de l’Exercit.

 

Elaboració d’un projecte que fou presentat a l’ajuntament, i mai dut a terme, sobre la curenya del canó. 

 

Promoció, aportació i correcció de dades i acompanyament del tècnics de l’Institut Cartogràfic Valencià per la zona per editar un mapa del terme de Vinaròs.