Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

Gravats i Posters

 

Recuperació del gravat “El Natzarè” del Convent dels Agustins de Vinaròs. Matriu original del segle XVIII amb una única edició limitada de 9 exemplars dirigida per Gonzalo Martín al Museu de Belles Arts de València.

11-08-1977. Impressió del primer pòster de Wenceslao Ayguals de Izco (s.XIX) juntament amb la conferència i l’exposició de la seva obra. Es van fer 300 exemplars a l’impremta Gráficas Balada.


00-06-2005. Encartament en el Setmanari Vinaròs de la litografia “ANY COSTA I BORRÀS.2005.Gravat de l’arquebisbe José Domingo Costa i Borràs (Fons artístics de l’Associació Cultural Amics de Vinaròs). Editat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs i patrocinat pel Magnífic Ajuntament de Vinaròs.