Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

museísticaMitjançant acord de Ple Extraordinari de l’agost de 1977, l'Associació es va fer càrrec de la direcció, conservació i manteniment del museu de la ciutat, i des d’aquell moment, gràcies en part a la gestió directa i la labor, també de la formació dels actuals fons del museu, rigorosament catalogats amb criteris científics per membres de l’associació, i també d’aquest catàleg, ara en poder de l’ajuntament, on es troben detalladament i minuciosament tots els fons, les característiques dels quals i la propietat.

El 19 d’abril de 1979 va tenir lloc la inauguració del Museu Municipal gràcies a la prestesa i gestió de l’associació i a una important dació gratuïta dels fills de Puig Roda i Lluís Santapau. 

Fins avui el nombre de peces catalogades és de aproximadament 331, entre les quals cal destacar-ne algunes, per motius molt especials, com a peces que han estat aportades directament per la nostra gestió, activitat i intervenció. Són aquestes:

 • Recuperació, tractament i estudi del canó que es va recuperar al port, així com també del projecte de la curenya i, mitjançant una campanya en mitjans de comunicació nacional, la seva restitució on suposadament es va robar.
 • Localització, recuperació i restauració, amb la col·laboració de Julio Guimerà, de dues pilastres de l’Ermita, del segle XVII, “desaparegudes“ durant les obres.1.04. –Recuperació i restauració, amb la col·laboració de Julio Guimerà, i donació al Museu del carro de “l’asmolet“.
 • Localització, recuperació, agençament i estudi del Carro Bomba (peça única) que ara es troba en procés de restauració en mans de tècnics especialistes.
 • Recuperació del plafó de taulells de Sant Alberto Magno de l’antiga fàbrica Foret.
 • Iniciativa del procés i seguiment de la restauració de la antiga bandera de la ciutat.
 • Recuperació i restauració de Retrat de Senyora del pintor V. Miquel, juntament amb altres obres.
 • Recuperació d’un quadre de Puig Roda desaparegut de l’ajuntament.
 • Recuperació per al museu de l’antiga linotípia de la Vanguardia, abans de la impremta Balada, que per no facilitar-nos ajuda per poder restaurar-la ni lloc per ubicar-la, encara es troba en condicions pèssimes i sense sostre ni recer.
 • Recuperació, gràcies a la nostra gestió directa i personal (D. Ramon Redó), dels quadres de la família de Ayguals, que foren abandonats durant les obres del Grup Escolar Sant Sebastià i relegats a l’oblit, sense assabentar-nos, al Depòsit Municipal amb tot tipus d’andròmines. Més tard es van catalogar, estudiar i exposar al Museu a la disponibilitat de tothom. Finalment foren restaurats i segrestats de la contemplació popular o simplement d’aquells qui ho desitjaven.
 • Inventari i catalogació detallada i exhaustiva de tots i cadascun dels fons del museu. Es van fotografiar totes les peces expressament i es van descriure amb el tipus de fitxes corresponent al sistema inventarial museístic de la Generalitat.
 • Durant tots els dissabtes de l’any i durant vint-i-set anys, es va mantenir el museu obert al públic a disposició de tots aquells que volguessin visitar-lo de 19.00 a 21.00 hores. També durant alguns períodes de temps ens van ocupar de la neteja.
 • Per decret de l’alcaldia vam desallotjar el museu i ens vam instal·lar a la nova seu social que es troba al carrer Sant Ramon número 13.
 • El mes de gener de 2006 van acabar les obres de remodelació del nou local social al carrer Sant Ramon numero 13.

 

 

 

 

 

A principis de 2013 Amics de Vinaròs ha habilitat un petit espai museístic a la planta superior de la seu social, en el qual, a falta d'un museu municipal, romandran dipositades les diferents peces etnogràfiques que composen el fons de l'associació i que provenen, en molts de casos, de donacions.