Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

NIT DE LA CULTURA 2021

 

 

VÍDEO DE L'ACTE

SEQÜÈNCIA DELS ACTES

 

 

20:30

RECEPCIÓ I COCTEL DE BENVINGUDA SERVIT EN TAULA

 

 

21:00

COORDINACIÓ I PRESENTACIÓ A CARREC DE

ANTONIO CARRASCO

 

21:15

ACTUACIÓ DE LA

"RONDALLA VINAROSSENCA MAR I TERRA"

 

 

21:30

PRESENTACIÓ DE LES

CIUTADANES VINAROSSENQUES CALENDARI DE 2021

 

21:45

PRESENTACIÓ DE LES

CIUTADANES VINAROSSENQUES CALENDARI DE 2022

 

 

 

 

22:00

SOPAR DE GALA A CARREC DE LA CUINA

DEL HOTEL ROCA

 

 

23:45

ENTREGA DEL PREMI D'AQUARE-LA

GABRIEL PUIG RODA

 

 

00:00

ENTREGA DEL PREMI D'INVESTIGACIÓ

J.M. BORRAS JARQUE

 

 

00:15

AGRAIMENTS DEL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ Y TANCAMENT DE L'ACTE.

 

 

EDITORIAL ANTINEA OBSEQUIA ALS ASSISTENTS AMB LOTS DE LLIBRES.

 

 

MITJANS AUDIOVISUALS    EJR SYSTEM,S