Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

NIT DE LA CULTURA 2022

LA NIT DE LA CULTURA EN LA PREMSA

SEQÜÈNCIA DELS ACTES

 

 

20:30

 

RECEPCIÓ I COCTEL DE BENVINGUDA 

 

 

21:00

 

COORDINACIÓ I PRESENTACIÓ A CARREC DE

ANTONIO CARRASCO

 

21:15

 

ACTUACIÓ DE LA

"RONDALLA VINAROSSENCA MAR I TERRA"

 

 

21:30

 

PRESENTACIÓ DE LES

CIUTADANES VINAROSSENQUES CALENDARI DE 2023

 

 

 

 

 

 

21:45

 

SOPAR DE GALA A CARREC DE LA CUINA

DEL HOTEL ROCA

 

 

23:30

 

ENTREGA DEL PREMI D'AQUARE-LA

GABRIEL PUIG RODA

 

 

23:45

 

ENTREGA DEL PREMI D'INVESTIGACIÓ

J.M. BORRAS JARQUE

 

 

00:00

 

AGRAIMENTS DEL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ Y TANCAMENT DE L'ACTE.

 

 

EDITORIAL ANTINEA OBSEQUIA ALS ASSISTENTS AMB LOTS DE LLIBRES.

 

 

MITJANS AUDIOVISUALS    EJR SYSTEM,S