Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

recuperacions

 

 • Pedra de l’ampit del pont de Sol de Riu. Època de Carles IV. 1881.
 • Morter gran de pedra de l’antiga església de Sant Agustí. 
 • Campana procedent de Sant Agustí. 
 • Bastó de comandament (vara) de la Milícia Nacional. 
 • Dues àncores romanes de plom. 
 • Escut nobiliari de la família Noguera del Convent de Sant Francesc. 
 • Escut nobiliari de la família Ram de Viu. Palau de la Raval del Socors. 
 • Pedra clau del llinda d’una porta vinarossenca. 
 • Estatueta del xiquet. Font de la Mera. 
 • Dues àmfores romanes sense coll d’Agustin Ribera i Juan Ramos. 
 • Molí romà trobat a la platja. 
 • Presentalla ibèrica de ceràmica que es va trobar durant l’excavació del Puig. Avui es pot veure al Museu de Belles Arts de Castelló. 
 • Planxes de bitllets locals de la guerra. 
 • Carro de bombers del segle XIX. Peça única. Tota la documentació portada a terme per a la investigació fou elaborada per l’associació
 • Esmoladora manual. 
 • Motlles de l’antiga fàbrica de xocolata Serret.
 • Eines antigues de fuster de ribera i de botero. 
 • Làpida de l’Hospital amb relació de Benefactores.
 • Plànol del riu Sénia del segle XVII.
 • Maquinària de la fàbrica de sifons i gasoses de Tomás Juan.
 • Nòria de la Fundició Sendra.
 • Guixos. Obra escultòrica de Paulino Caballero. 
 • Caps del “Monolito” del Passeig, de Francisco Vaquer “Chaldy”.
 • Tros de cornisa de la muralla medieval de Vinaròs.
 • Làpida mortuòria del cementiri de Gabriel Puig Roda.
 • Escultura de guix d’Agustin Serrano.
 • Planxes de rotogravat en zinc on es va confeccionar el Vinaròs de “Vinaròs” de la 2a època.
 • Frasco amb mostres de producte químic de l’antiga fàbrica Foret.
 • Maqueta de la primitiva fàbrica Foret.
 • Estudis de nus fets a llapis de G. Puig Roda adquirides el 1977 per l’Associació. Procedien d’antiquaris i es van aconseguir per 60.000 pessetes.
 • Portalada de la casa de l'orde de Montesa del bar Rosers. Davant de la notícia del derrocament del bar Rosers, al gener de 2008, l'Associón publica en tots els mitjans de comunicació un documentat estudi històric on s'advertix de la possibilitat que davall l'actual ladrillaría subsistisca l'antiga porta de la Casa de l'Orde de Montesa de Vinaròs. Es notifica al consistori, a l'empresa constructora i a l'arquitecte de l'obra d que no es procedisca al derrocament sense la comprovació de la nostra hipòtesi. Apareixen efectivament, incompleta, les restes de la portalada que es fotografien, es mesuren i es reconstruïx a escala gràficament. L'empresa constructora ens facilitara les pedres numerades per a proposar la seua futura ubicació. Pla del Sometent de Vinaròs de 1924.
 • Casc de fabricació txeca de la primera guerra civil.
 • Casc Cartaginés procedent de la platja de Vinaros.
 • Oleo de Hilarion Claramunt: Sant Sebastiá. Donat per la família Aulet.
 • Es recuperen amb càrrec a l'Associació i procedents d'un antiquari de Barcelona, dènou documents s. XVI i XVII, de l'arxiu de la ciutat.