Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

sensibilitzaciò

Informes i campanyes de sensibilització

 
 • A Espasa y Calpe per sol·licitar la correcció de dades relatives a Vinaròs.
 • A Corporació Municipal, per sol·licitar el canvi de nom de Vinaròs per Vinaròs. Es va elaborar un dossier de documentació històrica sobre el nom de Vinaròs per part de l’ajuntament per fonamentar la sol·licitud governativa de canvi de nom de la ciutat basant-se amb l’informe de l’associació.  
 • Davant de la perspectiva de la demolició de l’Església / ex Convent de Sant Francesc, la titularitat de la qual s’adjudica l’església, es fa una campanya popular que atura tots els intents que van en aquesta direcció i s’aconsegueix la documentació de la vertadera propietat.
 • Davant l’autorització, per part de l’ajuntament, de la demolició del portal del carrer Sants Metges s’hi van dur a terme gestions amb l’arxiver municipal, amb el Servei d’Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació (SIAP) i amb els mitjans de comunicació. Diari Las Provincias 5 d’abril de 1989.
 • Informe històric, participació i documentació, a petició de l’ajuntament, a l’expedient de declaració de monument històric nacional de l’Església Arxiprestal de Vinaròs.
 • A la Corporació municipal i a la Conselleria de Cultura, la sol·licitud de declaració de B.I.C. de l’antiga Sala de Vila i Aula de Gramàtica.
 • El 7 de juny del 2012 s'ha presentat una instància sol·licitant al Ajuntament l’elaboració d’un projecte arqueològic i la direcció de les excavacions que tinguen com finalitat arribar a conèixer l’estructura de la fortificació medieval d’esta part de la població.

 • El Puig de la Misericòrdia de Vinaròs tornarà a ser objecte de noves campanyes d'excavació, per part del Servei d'Investigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació. Aquesta nova campanya, que es desenvoluparà del 2 al 13 de juliol, està encaminada a preparar el projecte d'excavació per als propers anys.

  Dins de les accions previstes, figura l'excavació completa de l'edifici del segle VI a.C que es troba a la zona inferior del mirador de la Creu. Amb aquests treballs, es pretén obtenir una nova estratigrafia del jaciment i endreçar la zona, que ja va ser objecte d'excavacions entre 1983 i 1991.

 • El 14 de maig de 2013 s’ha presentat una instància sol·licitant al Ajuntament que es prengue una determinació en les làpides de la plaça del convent de Sant Francesc i que se'ns informe de la postura pressa abans de que es facen més malbé.