Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

sopar de lluna plena 2013

Divendres, 20 de setembre de 2013 - 21:00 Hores - Ermita

SOPAR DE LLUNA PLENA.

 

VIDEO

Reunida la Junta de l'Associació Cultural Amics de Vinaròs en la seua sessió ordinària del dia 13 de juliol del 2013 i en el punt corresponent a la designació del guanyador del VII Premi de divulgació Manuel Foguet, de les quatre possibles propostes, es decidix PER UNANIMITAT la concessió del Premi Manuel Foguet  2013 a D. Joaquín Simó Federico en mèrit a

      1.       La difusió que ha efectuat durant més de seixanta anys de la seua ciutat.

      2.       La recopilació i  sistematització d'imatges  de la mateixa

     3.       La seua incondicional disponibilitat per a posar a disposició que qui se l'ha sol·licitasiga el material gràfic recopilat siga informació sobre el mateix.

 

De tot això s'alça la corresponent acta firmada pel secretari

Vinaròs a tretze  de juliol de dos mil tretze

 

El premi s'entregara,  com des de la seua instauració,  en El Sopar de LLuna Plena a celebrar enguany el dia 20 de setembre en l'ermita.

 

 

 

                                    GASTRONOMIA

 


Col-laboració musical - "Los Tigres del Servol"