Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

PREMIS PERIDODISME LOCAL SOBRE VINARÒS MANUEL FOGUET

 

 

 

1.-   2007.- Ramón Puig Puigcerver

 

 

 

2.-   2008.- Canal 56

 

3.-   2009.- Fundadors del Setmanari "Vinaròs":

 

            Ramón Adell, Manuel Milián, Joaquín Simó, Antonio Carbonell,

            Imprenta Soto

 

 

4.-   2010.- Emili Fonollosa - Vinaròs News.

 

 

5.-   2011.- Carlos Catalán Font.

 

 

6.-   2012.- Alfredo Gómez Acebes.

 

 

7.-   2013.- Joaquín Simó Federico

 

VIDEO.

 

8.-   2014.- Editorial Antinea

 

VIDEO

 

9.-   2016.- Rafael Vidal i Adelina Carreras, propietaris de la tenda "EL MUR"

 

VIDEO

 

10.-  2023.-  Julio Vidal Labernia

 

VIDEO