Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

Presentació de l'Associació

FEU CLIC EN QUALSEVOL OPCIÓ DEL MENÚ LATERAL, PER ACCEDIR AL L´OPCIÓ QUE BUSQUEU.

 

 

L’associació cultural Amics de Vinaròs és una entitat que té com a objectius estudiar, conservar i donar a conèixer la història, les arts, la llengua, l’ús d’aquesta, les tradicions i, en general, tot allò que pugui promoure l’estima per la terra vinarossenca i estimular el seu progrés en tots els àmbits.

L’Associació s’establí l’1 de març de 1976 i fou inscrita al Registre d’Associacions del Ministeri de Cultura amb el número 16.179.

Ens trobem a Vinaròs (Castelló) al Carrer Sant Ramon, número 11.

L’associació durà a terme les seves activitats, principalment, dins de l’àmbit local de la població de Vinaròs

 

La missió de l'associació es resumeix en els següents objectius:

- Mirar pel desenvolupament i la prosperitat de la nostra cultura en cadascun dels seus àmbits.

- Organitzar trobades literàries i artístiques amb caràcter social i públic.

- Organitzar i fer excursions cientificoliteràries i artístiques per estudiar i per donar a conèixer les antiguitats, monuments, obres d’art i tot allò que sigui interessant per a la corporació.

- Publicar els treballs de l’associació i fer tot allò que es cregui convenient per aconseguir els nostres objectius.

- Trametre els informes que la gent o les entitats demanin, sempre que tinguin relació amb els objectius de l’associació.

 

- Gestionar amb les autoritats i les corporacions, quan es cregui convenient, la protecció dels projectes iniciats per l’associació, conseqüentment amb els seus objectius, quan no es pugui dur a terme per la mateixa associació. 

Libro de visitas

Introduce el código.
* Campos obligatorios
Todavía no hay comentarios.