Estadisticas web
Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

Publicacions editades

AL LLARG DEL ANYS DE VIDA DE L'ASSOCIACIÓ S'HAN FET LES SEGÜENTS PUBLICACIONS

Aurora Marín Lópèz

Obra: Carles Santos. La Música posada en escena.

Biblioteca Mere Nostrum. Núm. 60

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN-978-84-120481-0-0   D.L. CS-1017-2019

 

Robert Blanes Andrés

Obra: El Mediterráneo un mar de esperanza. Aproximción a las esportaciones marítimas desde Vinaròs a Valencia (embarcaciones, productos y comerciantes) 1626-1650

Biblioteca Mere Nostrum. Núms. 58 i 59

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de páginas: 191

Edición Electrónica en Internet

ISBN-978-84-945307-9-1   D.L. CS-435-2019

 

Sergio Urzainqui Sánchez

Obra: El anhelo de Aragón. La carretera y el puerto de Vinaròs. Documentos para su estudio.

Biblioteca Mere Nostrum. Núm. 57

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de páginas: 80

Edición Electrónica en Internet

ISBN-978-84-945307-8-4   D.L. CS-82-2019

 

Francesc Rocamora Clemente

Obra: Mossén Vicent García Julve, un llegat en l'oblit

Biblioteca Mare Nostrum. Nºs. 55 i 56

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores, s.l. Vinaròs. Nº de Páginas: 114

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-945307-7-7  Depósito Legal: CS-875-2018

 

Jordi Romeuy Llorach i José M. Palacios Bover

Obra: El Consejo Municipal de Vinaròs (1936-1939)

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 54

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores S.L. Vinaròs.   Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN-978-84-945307-6-0    Depósito Legal: CS-557-2018

 

Agustín Safón i Durán

Obra: Agustín Safón y su lira de cuerdas rotas

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 53

Impresa en Artes Gráficas Castell Impresores S.L. Vinaròs.   Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet.

ISBN-978-84-945307-4-6   Depósito Legal: CS-924-2017

 

Adolf Sanmartín Besalduch

Obra: Tràfic marìtim i dinàmica vitivinìcola al Vinaròs del segle XIX

Biblioteca Mare Nostrum. Nºs. 51 i 52

Impresa en Artes Gráficas Castell Impresores S.L. Vinaròs. Nº de páginas: 176

Edición Electrónica en Internet.

ISBN-978-84-945307-3-9   Depósito Legal:  CS-327-2017

 

Salvador Oliver Foix

Obra: J.R. Hortas: Historia a punta de lápiz.

Biblioteca Mare Nostrum.  Nº 50

Impresa en Artes Gráficas Castell Impresors S.L. Vinaròs.   Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet.

ISBN-978-84-945307-2-2    Depósito Legal:  CS-141-2017

 

Marian Fonellosa Torres

Obra: El mito del liberalismo en Vinaròs. Construcción, consolidación y pervivencia.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 49

Impresa en Artes Gráficas Castell Impresores S.L. Viknaròs.   Nº de páginas: 192

Edición Electrónica en Internet.

ISBN-978-84-945307-1-5   Depósito Legal:  CS-579-2016

 

José M. Palacios Bover

Obra: La sociedad musical "La Alianza" Tomo II

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 48

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 176.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 945307 - 0 - 8 Depósito Legal: CS 144-2016.

 

José M. Palacios Bover

Obra: La sociedad musical "La Alianza" Tomo I

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 47

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 160.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 945307 - 0 - 8 Depósito Legal: CS 144-2016.

 

Helena Román Caro

Obra: Cultura y arte funerario en Vinaròs (siglos XIX y XX).

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 46

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 64.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 91 Depósito Legal: CS 5-2016.

 

Alfredo Gómez Acebes

Obra: Vinaròs y el mar.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 45

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 160.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 84 Depósito Legal: CS 418-2015.

 

Margarida Gil i Rosa Moros

Obra: Els nostres noms de partides. Per la recuperació del patrimoni col·lectiu.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 44

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 64.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 77 Depósito Legal: CS 273-2015.

 

Carmen Llopis Pla

Obra: Vinaròs: Historia del meu poble

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 43

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. CD.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 60 Depósito Legal: CS 115-2015.

 

Georgina Oliver Guimerà - Mª Luz Guimerà Salom

Obra: El legado del Dr. Román Vizcarro Tomás. Un punto de vista actual.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 42

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 125.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 53 Depósito Legal: CS 430-2014.

 

Aida Plomer Anglés - Oriol Marzá Martí

Obra: Proposta de catàleg de béns i espais protegits de Vinaròs

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 41

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 144.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 46 Depósito Legal: CS 367-2014.

 

Alfredo Gómez Acebes

Obra: Pablo Béjar Novella, el pintor de la aristocracia

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 40

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 128.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 39 Depósito Legal: CS 242-2014.

 

David Gómez de Mora

Obra: El litoral de Vinaròs y su influencia geográfica sobre el territorio

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 39

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 134.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 22 Depósito Legal: CS 111-2014.

 

Manuel Domingo García Sanz

Obra: Registre fòssil del Puig de l'Ermita de Vinaròs

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 38

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 96.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 941118 - 08 Depósito Legal: CS 323-2013.

 

Miguel A. Baila Pallarés

Obra: Los conventos de Vinaròs. Fundaciones, conflictos y frustraciones

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 37

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 87.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 - 937934 - 94 Depósito Legal: CS 316-2012.

 

Torres Marín, Pablo

Obra: Leopoldo Querol Rosso

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 36

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 93.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -936483- 81 Depósito Legal: CS 98-2013.

 

Gómez Acebes. Alfredo

Obra: Historia de la Cruz Roja de Vinaròs. (1874-1931).

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 35

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 160.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934- 8 Depósito Legal: CS 39-2013.Palacio Bover, José Manuel

Obra: la barbería “El Safareig”.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 34

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 61.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -936483- 8 Depósito Legal: CS 258-2012.Redó Vidal. Ramón.

Obra: Enciclopedia Il.lustrada de Vinaròs.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 32 y 33

Impresa en: Publiconceptes Vinaròs. Edición en D.V.D. 2012.Baila Lletí. J.A., Gómez Mora, D.

Obra: Los hornos de cal en Vinaros.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 31

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 54.      

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-8-7. Depósito Legal: CS- 13-2012.Valls Amauri., Pascual Pla, José L.

Obra: Vicente Valls y Anglés. 1896-1962. El legado de un maestro.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 30

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 120.      

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-7-0. Depósito Legal: CS- 208-2011.Puig Puigcerver, Ramón

Obra: La nostra història a través del seus personatges. Agustí Comes Pablo, EL MESTRE (1921-2010)

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 29

Impresa: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 71.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-6-3. Depósito Legal: CS- 172-2011.Sánchez i González. Miguel:

Obra: La terra de Thule.

III Premi I. Narrativa Curta W.Ayguals de Izco. 2010

Colecció Aldebarán nº 77. Editorial Antinea. Nº de Páginas: 156. Ejemplares: 500

ISBN- 978 – 84 – 96331 75 4. Depósito Legal: CS- 84 – 2011.Gómez Acebes. Alfredo.

Obra: ELS ALÓS. L’escut i la fundació de Vinaròs.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 28

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 64.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-5-6. Depósito Legal: CS- 88-2011.Felix y Demetrio García García. Introducción y notas de Sebastián Redó Miralles.

Obra: Historia de Vinaroz.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 26 y 27

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 117.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-4-9. Depósito Legal: CS- 403-2010.Palacio Bover, José Manuel

Obra: Los Hermanos Gabaldá. Dos músicos vinarocenses en el siglo XIX.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 25

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs. Nº de Páginas: 104.

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978 – 84 -937934-1-8. Depósito Legal: T- 1568-2010.

 

Baila Pallarés, Miquel A.

Obra: “La Revista Naval y el Vinaròs de 1938”.

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 139.

Ejemplares: 550 

ISBN-  978 – 84-937934-3-2

Depósito Legal: T-1183-2010 

 

Palacio Bover, José Manuel

Obra: Peña Taurina “Pan y Toros”. 50 Aniversario 1959-2009.

Impresa en: Cuatricolors. Vinaròs.

Nº de Páginas: 264

ISBN-  978 – 84 -937934-2-5

Depósito Legal: CS- 205-2010. 

 

A. Delgado Agramunt y J. Bta. Codina Bás.

Obra: Vinaròs descrito por Francisco Almela y Vives.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 24

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 72

Edición Electrónica en Internet

ISBN-  978 – 84 -937934-0-1

Depósito Legal: CS- 182-2010. 

 

José Manuel Llatser Brau.

Obra: La casa dels Ayguals al carrer de l’Àgel. Algunes anotacións: Anys 1876 a 1882.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 23

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN-  978-84-936483-8-1

Depósito Legal: CS- 71-2010 

 

Manuel Milián Mestre

Obra: La obra vinarocense del historiador Manuel Milián Boix (1955-1987)

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 22

Impresa en: Artes Gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-936483-5-0

Depósito legal: CS-126-09

 

Carlos Catalán Font.

Obra: Vinaròs en el contexto de los siglos XVI al XIX.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 21

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet 

ISBN-  978-84-936483-9-8

Depósito Legal: CS-354-09 

 

David Gómez Mora.

Obra: El Vinaròs de época musulmana. Interrogantes.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 20

Impresa en: Artes gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN-  978 84 936483-4-3

Depósito Legal: CS-254-09 

 

Consuelo Arnau Vaquer

Obra: El léxico pesquero de Vinaroz

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas:

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-93648374

Depósito Legal CS-195-2009 

 

Helena Román Caro.

Obra: Santa Magdalena. La ermita del mar

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 19

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 64

Edición Electrónica en Internet

ISBN-  978 84 936483 6 7

Depósito Legal: CS-166-09 

 

Manuel Milián Mestre.

Obra: La obra vinarocense del historiador Manuel Milián Boix.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 22

Impresa en: Arte Gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas. 62

Edición Electrónica en Internet

ISBN.: 978 84 936483 5 0

Depósito Legal: CS-126-09. 

 

Antoni Rodríguez Fernández.

Obra: La història del Servei de Salvament de nàufrags a Vinaròs (1881-1966) i referencies al Servei de Salvament a Castelló de la Plana (1911-1926)

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 18

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 110.

Ejemplares: 600.

Año de Publicación: 2009. Marzo

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-936-483-3-6

Depósito Legal: CS- 24-2009. 

 

José Rafels García. Obra: Apuntes Históricos de Vinaroz.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 17

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 135.

Ejemplares: 600.

Año de Publicación: 2008. Noviembre

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-936-483-2-9

Depósito Legal: CS- 339-2008 

 

Santiago Roig.

Obra: El molí de Noguera

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas:

Ejemplares:

Año de Publicación: 2008.

ISBN- 978-84-936483-0-5

Depósito Legal: CS- 98-08 

 

Víctor Carrillo.

Obra: Dos estudios sobre el Vinaròs del XIX. Homenaje al profesor Víctor Carrillo.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 16

Impresa en: Arte gráficas Castell Impresores, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 48.

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2008. Julio

Edición Electrónica en Internet

ISBN- 978-84-936-483-1-2

Depósito Legal: CS- 234-2008. 

 

Jesús Riosalido Gambotti

Obra: “El ramo de ceniza”

Obra guanyadora del II Certamen Internacional de narrativa curta W. Ayguals de Izco.

Editorial Antinea. Colección Aldebarán.

Nº de Páginas: 86

Ejemplares: 2000.

Año de Publicación: mayo 2008.

ISBN-978 84-96331 51 8

Depósito Legal: CS- 78- 2008. 

 

José Sebastián Farga Esteller.

Obra: Rimes Vinarossenques (Glops d´aigua de Mangrano)

Reedición de nuestra publicación 2.7 de 1984

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 15

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 131.

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2008

ISBN- 

Depósito Legal: CS- 5-2007 

 

Pedro Barceló Batiste

Obra: Reflexiones sobre la Antigüedad en Vinaròs.

El Baix Maestrat en época ibérica, púnica, griega y romana.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 14

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2007

ISBN-

Depósito Legal: CS- 418-2007 

 

Marianne Häuptle-Barceló.

Obra: Dª. Francisca Ferrer, maestra vinarocense.

Un compromiso contra el analfabetismo y a favor de los derechos de la mujer.

Biblioteca Mare Nostrum. Nº 13

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2007 

ISBN-

Depósito Legal: CS- 406-2007. 

 

Ernesto Villar Miralles

Obra: Memoria de la Aduana de Vinaròs. (Primera Edición, 1887)

Biblioteca Mare Nostrum

Impresa en 4  Colors, Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2007

ISBN-

Depósito Legal: CS- 401-2007 

 

Arturo Oliver Foix.

Obra: Las fortificaciones de Vinaròs (S.XIII-XVIII).

Evidencias arqueológicas y documentales.

Biblioteca Mare Nostrum

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 47.

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: 2007

ISBN-84-920142-9-6

Depósito Legal: CS- 367-2007 

 

Miquel López Crespí

Obra: “La Cospiració”

Obra guanyadora del I Certamen Internacional de narrativa curta W. Ayguals de Izco.

Editorial Antinea

Nº de Páginas: 179

Ejemplares: 2000.

Año de Publicación: Abril 2007.

ISBN-978 84-96331 40 2

Depósito Legal: CS- 60- 2007. 

 

Ramón Roig Segarra.

Obra: “La restauració de les pintures d’Oliet a l’Ermita de Vinaròs.”

Biblioteca Mare Nostrum.

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: Abril 2007.

ISBN-84-920142-8-8.

Depósito Legal: CS- 83- 2007. 

 

Ester Forner Caballero.

Obra: “Paulino Caballero, escultor.”

Biblioteca Mare Nostrum.

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: Abril 2007.

ISBN-84-920142-6-1.

Depósito Legal: CS-82- 2007. 

 

Enrique Fressinier Roca

Obra: “La Fábrica Fressiener. Una industria química en el Vinaròs de principios de s. XX”

Biblioteca Mare Nostrum.

Impresa en 4  Colors,  Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 31

Ejemplares: 750.

Año de Publicación: Octubre 2006.

ISBN-84-920142-7-X.

Depósito Legal: CS- 239- 2006. 

 

Associació Cultural Amics de Vinaròs
"Propuesta de Catálogo de Bienes Inmuebles de Interés cultural de Vinaròs”.
Colección Aldebarán, número 61. 
Número de páginas: 87
Ejemplares: 250
Fecha de publicación: Julio 2006
ISBN-84-96331-33-4 / 978-84-96331-33-4
Deposito Legal: CS-198 2006 

 

Sebastián Albiol Vidal.
La Banda “La Alianza” y la música en Vinaròs. Los primeros años de la Banda (1907-1929), en la época de la Restauración. 
Biblioteca Mare Nostrum.
Impresa en la imprenta 4 Colors, Coop. V. Vinaròs.
Número de paginas: 62
Ejemplares: 900
Fecha de publicación: Abril 2006
ISBN-84-920142-4-5-3
Deposito Legal: CS-77-2006 

 

Juan Bover Puig.
Los conventos de agustinos y franciscanos de Vinaròs. 
Biblioteca Mare Nostrum.
Impresa en la imprenta 4 colors, Coop. V. Vinaròs.
Número de páginas: 158
Ejemplares: 700
Fecha de publicación: Enero 2006
ISBN-84-920142-4-5
Deposito Legal: CS-418-05 

 

Agustín Delgado Agramunt.
La història postal de Vinaròs.
Biblioteca Mare Nostrum. 
Impresa en la imprenta 4 colors, Coop. V.Vinaròs. AGOTADA.
Número de páginas: 31
Ejemplares: 700
Año de publicación: 2005
ISBN-84-920142-9-6
Deposito Legal: CS-367-2005 

 

Ramón Redó Vidal.
Salvador Brau, un fotògraf popular.
El Vinaròs dels anys 60 i 70, l’època del “boom” turístic i del desarrollisme. 
Biblioteca Mare Nostrum
Impresa en la imprenta 4 colors, Coop. V. Vinaròs.
Númerode páginas: 31
Ejemplares: 1000
Fecha de publicación: 9 de junio de 2005.
ISBN-84-920142-6-1
Deposito Legal: CS-109-2005 

 

Manuel Foguet Mateu.
Aspurnes vinarocenques.
Reedición de la de 1946
Impresa en la imprenta 4 colors, Coop. V. Vinaròs. AGOTADA
Número de páginas: 31
Ejemplares: 750
Año de publicación: 2005
ISBN-84-920142-8-8
Deposito Legal: CS.323-2005 

 

Sebastián Redó Miralles.
El llibre d’aniversaris de l’Arxiprestal. Història i art al Vinaròs del S. XVII.
Biblioteca Mare Nostrum
Impresa en la imprenta 4 colors, Coop. V.Vinaròs
Número de páginas: 31
Ejemplares: 1000
Fecha de publicación: 2 de mayo de 2005
ISBN-84-920142-7-X
Deposito Legal: CS.113-2005 

 

José L. Pascual Plá.
Ayguals y su época. Las ideas educativas de un liberal del S.XIX.
Biblioteca Mare Nostrum
Número de páginas: 190
Ejemplares: 1000
Fecha de publicación: 23 de abril de 2005
ISBN-84-920142-5-3
Deposito Legal: CS.87-2005 

 

Romualdo Vizcarro Prats. 
Vinaròs 1894. Análisis, diagnóstico y tratamiento para una ciudad enferma. Una introducción al Vinaròs del S.XIX por el Dr. Romualdo Vizcarro Prats.
Impresa por Artymprès SA.
Nombre de paginas: 207
Ejemplares: 150
Fecha de publicación: Mayo 2005
ISBN-84-920142-4-5
Deposito Legal: B-6.013-2005
Cartulina e impresión digital
Presentada el 11 de julio al local social nuevo 

 

Vicente García Julbe.
Doce obras para coral.
Impresa por Artes Gráficas Castell Impresores, SL
Número de páginas: 71
Ejemplares: 1000
Año de publicación: 2004Santiago Roig Mafé.

Obra: Breve historia de Vinaros.

Impresa en 4 Colors, Coop. V. Vinaròs.

Nº de Páginas: 189. Ejemplares: 750. Rústica. Año de Publicación: 22-11-2001.

ISBN- 84-920142-2-9. Depósito Legal: CS. 383-2001.Arturo Oliver Foix.

Obra: La imagen de Vinaròs en la historia.

Impresa en 4 Colors. S. Coop Vinaròs.

Nº de Páginas: 192. Ejemplares: 500. Rústica con cubierta plastificada.

Año de Publicación: 30-11-2000.

ISBN- 84-920142-1-0. Depósito Legal: CS. 546-2000.Francisco Esteller Fons.

Obra: Arrepentiment!

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Grafvi, S.L. Vinaròs.

Nº de Páginas: 69. Ejemplares: 500. Rústica. Año de Publicación: 1996.

ISBN- 84-921872-0-4. Depósito Legal: CS.264-96.

 

Arturo Oliver Foix.

Obra: El poblado Ibérico del Puig de la Misericordia de Vinaròs.

Sèrie Investigació.

Impresa en Litocolor LINEART, S.L. Pda Capsades, 9. Vinaros.

Nº de Páginas: 243. Ejemplares: 500. Rústica con cubierta plastificada.

Año de Publicación: 1994.

ISBN- 84-9220142- 0- 2.Depósito Legal: CS. 401- 1994.Paco Argemí Poy.

Obra: Feixet de Versos.

La portada incluye un caricatura de Francesc Vaquer “Chaldy”.

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Imprenta MIALFO S.A., Dolores, 26. Castelló.

Nº de Páginas: 108. Ejemplares:…

Año de Publicación: 1988. Guaflex rojo con estampaciones en oro.Paco Argemí Poy.

Obra: Roseta la del Barranc.

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Imprenta Mialfo de Castellón de la Plana.

1ª Edición: AGOTADA.

Nº de Páginas: 24. Ejemplares: 500. Rústica. Año de Publicación: 1977.Manuel Foguet Mateu.

Obra: Bona nit, cresol.

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Imprenta CASTELL- Vinaròs.

Nº de Páginas: 74. Ejemplares:…….. Rústica. Año de Publicación 1984.

ISBN- 84-398-2045-3. Depósito Legal: CS. 641-1984.José Sebastián Farga Esteller.

Obra: Rimes Vinarossenques (Glops d´aigua de Mangrano).

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Por suscripción previa y relación de suscriptores.

 Impresa en Gráficas Balada. 1ª Edicion: AGOTADA.

Nº de Páginas: 118.Ejemplares:………. Rústica. Año de Publicación. 1984.

ISBN- 84-398-0552-7. Depósito Legal: CS. 741-1983.F. García y F. Gimeno.

Obra: La carta de població de Vinaròs.

Impresa en Imprenta Dassoy. San Carlos de la Rápita. 1ª Edición: AGOTADA.

Nº de Páginas: 47.Ejemplares: 1000. Rústica. Año de Publicación: 1982.Cayetano Tresserra Ventosa.

Obra: La perla de la Illeta ó Els carlistes en Vinaròs. Comedia en tres actes i en vers valenciá.

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Cooperativa Gráfica Dertosense, Cervantes, 19. Tortosa.

Nº de Páginas: 72. Ejemplares: 500. Rústica.

Año de Publicación: 29 de Octubre de 1979. 38º Aniversario de la Carta Pobla.Daniel Delmás Frexes. ( Roc de Vinaròs)

Obra: Una....vinaroçencada!

Biblioteca d´autors Vinarossencs.

Impresa en Imprenta Mialfo de Castellón. 1ª Edición: AGOTADA.

Nº de Páginas: 32. Ejemplares: 500. Año de Publicación: 1978. Rústica.

 

 Ramón Redó Vidal.

Obra: Cançons i costums de Vinaròs.

Sèrie Investigació.

1ª Edición. AGOTADA.

Impresa en Imprenta Editorial J.Doménech S.L. Burjassot.

Nº de Páginas: Ejemplares: 317. Año de Publicación: 1987. ISBN- 84-404-0097-7.

Depósito Legal: CS. 346-1987. Guaflex rojo con estampaciones en oro.

 

José Manuel Palacios Bover.

Obra: La Plaza de Toros de Vinaròs. Sinopsis

Serie Investigació. AGOTADA.

Impresa en Cooperativa Gráfica Dertosense. C/ Cervantes, 19. Tortosa.

Nº de Páginas: 245.

Ejemplares: 500. Año de Publicación: 1980.

ISBN- 84-300-3233-80. Depósito Legal: T. 277-80. Guaflex rojo con estampaciones en oro.

 

J. Borrás Jarque.

Obra: Historia de Vinaròs.

Biblioteca d’autors Vinarossencs.

Primera reedición del original después de muchos años. Tuvo una gran acogida y se realizó por suscripción. AGOTADA.

Impresa en Cooperativa Gráfica Dertosense. C/ Cervantes, 19. Tortosa.

Nº de Páginas: 653. Ejemplares: 1200. Año de Publicación: 1979. Día de San Sebastián.

Depósito. Legal: T-11-1979. Guaflex rojo con estampaciones en oro.