Estadisticas web
Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

ULTIMA HORA

 

EN EL MENU LATERAL TROBARÀS LA PÀGINA

 

X CERTAMEN INTERNAC. D'AQUAREL-LA PUIG RODA

 

ON ESTAN ELS QUADROS QUE S'HAN ADMÉS AL CERTAMEN,

A FI QUE PODEU EMETRE EL VOT SOCIAL Y POPULAR

 

Des d'el dia 6 està oberta l'Exposició en la Capella Santa Victòria de l'Auditori Municipal, en horaris de 18 a 21 hores.

Dimecres dia 14, es reunirà el Jurat per a emetre el seu veredicte.

Els que vullguen votar per al vot social, poden fer-ho personalment en l'exposició o per correu electrònic dirigit a l'Associació:  e.mail:  amicsdevinaros@hotmail.com.

Com ja sabeu, un dels membres del jurat representa al vot majoritari dels socis.

En el vot per e.mail heu d'indicar el número que apareix sobre l'imatge.

Només s'admetrà un vot per direcció d'e.mail.

 

INAUGURACIÓ

 

 

 

EN EL MENÙ LATERAL TROBARÀS LA PAGINA

 

"NIT DE LA CULTURA 2018"

 

ON DETALLEM LA SEQÜENCIA D'ACTES A CELEBRAR

VENDA DE TIQUETS PER AL SOPAR EN LA SEU SOCIAL DE D/SANT RAMON, 11

PREUS:   SOCIS:  40 €            NO SOCIS:  45 €

 

¡¡  COMPLET !! S'ADMETEN RESERVES EN LLISTA D'ESPERA