Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

CAMPANYA D'EXCAVACIÓ 2013

OBJECTIUS

La campanya d'enguany en la que participen estudiants d'uns quants centres d'enseñancia superior i voluntaris està encaminada a preparar el projecte d'excavació dels pròxims anys, ja que quan s'ubique el mirador de la creu en el seu nou emplaçament, es procedirà a excavar en la seua totalitat l'edifici del segle VI a.C. que hi ha davall del mirador. Es pretén obtindre una nuova estratigrafia del jaciment i arreglar la zona que ja està completament excavada de les excavacions que es van dur a terme entre 1983 i 1991.

Crònica de la campanya

Desde l'1 fins al 15 de juliol 2013 el Servei d'Insvestigacions Arqueològiques i Prehistòriques de la Diputació, després de 22 anys torna a fer les campanyes d'excavació al Puig de la Misericòrdia.

Divendres dia 12: Una nova sorpresa en l'últim dia de l'excavació.

 

En l'últim dia d'excavació s'ha procedit a acabar la cata que s'havia plantejat per a conéixer la fase d'ocupació de l'assentament datada en el segle VII a.C i el moment de construcció de la fortificació del segle següent.

Així mateix s'ha procedit a seguir l'excavació dels murs de la zona oest de la fortificació a fi d'anar coneixent la complexa estructura arquitectònica, la qual cosa ha portat a la identificació d'un possible bastió de què es desconeixia la seua existència. Això podria indicar que la fortificació és inclús més gran i complexa del que es creia fins ara. No obstant l'excavació d'este bastió degut a les seues dimensions es posposa per a pròximes campanyes.

 

Recordem a tots els que s'interessen pel tema:

1r.- La pàgina es mantindrà operativa i anirem afegint, noticies, bibliografia i estudis sobre la temàtica.

2n.-  Dissabte que ve dia 20 es realitzara una visita a l'excavació guiada per Arturo Oliver. Els interessats ens trobaren en la Creu del poblat a la 10, 30 hores.

Gràcies a tots els que han fet possible l'excavació, als que han excavat, als que han seguit les notícies diàries i als que s'interessen pel nostre patrimoni.

ASSOCIACIO CULTURAL AMICS DE VINAROS

Dijous dia 11: Desena jornada.

 

S'està arribant al final de la cata que s'ha plantejat en la part sud del jaciment, excavant la rasa de fonamentació de la primera línia de la muralla. S'intentara conéixer l'alçada que es conserva d'este mur. En una part de la cata ja hem arribat al sòl natural format per margues i arenes.

Es continua netejant la part superior dels murs que conformen la potent fortificació del segle VI a.C amb el fi conéixer com es relacionen cada un dels murs que conformen esta estructura arquitectònica que en alguns punts arriba als 5 metres d'amplària i els 4 metres d'alçada, presentant una bona conservació, la qual cosa ajudarà en gran manera el dia de demà per a condicionar el jaciment per a les visites. Continuen els treballs de neteja del sector a fi de situar l'estructura de l'edifici en el nivell del segle VII A.C així com els treballs d'alçats topogràfics, neteja, classificació i ordenació de materials trobats per al seu posterior estudi.

Este matí han visitat les excavacions l'alcalde i el regidor de cultura que han sigut informats puntualment de tot el que s'ha aconseguit en estes dos setmanes, posteriorment tots els mitjans de comunicació locals i un equip de Canal 9 TVA. han vist sobre el terreny els treballs realitzats i han sigut informats per l'equip d'especialistes, hui teníem tres arqueòlegs, dels treballs realitzats així com de les diverses troballes que s'han anat trobant. Considerem molt important la visita per quant pot conscienciar de la gran importància de l'assentament.

Donada la importància de les estructures i materials que apareixen s'ha començat a planificar la pròxima campanya d'excavació que es pretén siga molt més ambiciosa així com del calendari de treballs previs a ella que ha de comportar el trasllat de la creu, la neteja del terreny a excavar i el manteniment i neteja del que s’está excavant ara

El dissabte dia 20 es realitzara una visita guiada de la que s'informara oportunament.

Dimecres dia 10: Novena jornada.

 

Es continuen els treballs en l'excavació i s'ha iniciat el netejat i la classificació del material recuperat.

Entre les ceràmiques localitzades destaca un fragment de pitxer etrusc del segle VI a.C. És un gerro que es va fabricar en la regió de l'actual Toscana, en la península Itàlica. És la primera mostra d'este tipus ceràmic que apareix en el jaciment, sent molt escasses en els jaciments ibèrics en general.

Així doncs esta producció ceràmica àmplia els llocs de procedència dels productes amb què es comerciaven. Estan les fenícies procedents de l'actual zona andalusa, les ceràmiques gregues de la zona d'Atenes, les ceràmiques púniques d'Eivissa i les ceràmiques de vernís negre de l'actual regió italiana de la Campania.

Dimarts dia 9: Octava jornada.

 

Les notícies continuen sent molt bones i les expectatives s'estan complint. Tot el que està aflorant ratifica la necessitat d’una actuació mes profunda, intensa i duradora que la que està concloent, a l'hora de protegir i cuidar el que s’excava.

S'ha procedit a excavar i netejar un nivell de preparació de sòl de la fortificació del segle VI a.C a fi de conéixer com s'estructura l'edifici i el possible funcionament d'esta part oest de la construcció.

En la part que s'excava per a conéixer les diferents etapes del jaciments s'esta excavant el nivell del segle VII a.C, on apareixen ceràmiques a mà indígenes, i les primeres ceràmiques a torn que són les àmfores fenícies procedents del sud peninsular, especialment Màlaga i Cadis, que transportarien oli, vi i saladures. És un nivell del “Hierro” antic.

Cal destacar la troballa d'una altra punta de fletxa de bronze, així com la identificació d'una sèrie de soleres de llar superposades però que no es poden excavar en la seua totalitat per trobar-se per davall del mur de la fortificació de l'Ibèric antic.

 Dissabte Dia 6 i dilluns dia 8. Sexta i Sèptima jornada.

 

Dia a dia es confirmen les expectatives de trobar-nos davant d'una construcció ibèrica d'una importància considerable.

En la limitat àrea d'excavació en què s'està treballant han aparegut unes noves estructures la cronologia de les quals és d'un període primitiu IV o VII A.C. que demostren una potència constructiva i unes estructures notables  en el poblat que hauran de ser excavades en la seua totalitat. Continua apareixent abundant ceràmica de la mateixa cronologia i en este cas dos xicotets bronze; un anella de cadena o arracada, i un fil,  agulla o vastago també de bronze.

Divendres dia 5. Quinta jornada


S'ha finalitzat el treball en la cata exterior de la muralla, que pretenia conéixer la fonamentació de la mateixa, així com les característiques del sòl en la part exterior de la fortificació. Amb ella s'ha pogut conéixer el nivell sobre el qual es recolza la muralla, i veure que en l'exterior hi ha una forta depressió del terreny.

En l'altra cata, es continuen els treballs on s'ha arribat pràcticament als nivells del segle VII a.C, els quals s'excavaran la setmana que ve.

Dijous dia 4.  Quarta jornada.


Es continua l'excavació de les dos cates iniciades el dia anterior.

En una d'elles s'ha localitzat una punta de fletxa en peduncle i aletes feta en bronze. Esta és la segona punta de fletxa trobada al Puig de la Misericòrdia, l'anterior pertanyia a la fase del segle II a.C, la trobada hui pertany al segle VI aC.

També s'ha trobat un tros de "torta de fundición" de bronze. Estes peces són el resultat de fondre trossos de peces trencades de bronze per a reaprofitar de nou el metall.

L'altra cata té com a fi identificar la base de la muralla per a saber el nivell de conservació de la mateixa, que podria aconseguir els cinc metres d'altura.

 Dimecres dia 3.  Tercera jornada.


El tercer dia d'excavacions s'ha començat l'excavació amb dos cates. En una d'elles s'ha identificat els nivells del segle VII a.C., corresponent a l'Edat de Ferro antic, el primer assentament humà en este lloc, existent per davall de la gran fortificació que es realitza en el segle següent ja amb una cultura material completament ibèrica. En l'estratigrafia pareix que s'identifica un sòl d'habitació.

En este primer assentament la ceràmica local està feta a mà, encara no hi ha ceràmica al torn indígena, l'única ceràmica al torn són les primeres importacions fenícies.

Dimarts dia 2.  Segona jornada.

Seguixen a bon ritme, els treballs de desbrossament del poblat.

En les imatges es pot observar amb nitidesa, l'aspecte net de les zones treballades.

Dilluns dia 1: Primera jornada.


Es comença per la neteja de les herbes acumulades sobre les anteriors excavacions, per part de l'equip dirigit per Arturo Oliver Foix.