Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

campanya d'excavació 2014

PRECAMPANYA   22.06.2014

Vistos els resultats i expectatives de la campanya 2013, immediatament a la seua conclusió va començar a preparar-se la del 2014 amb uns objectius mes ambiciosos.

La duració de la mateixa serà de dos setmanes i en la mesura que siga possible, si les circumstàncies ho permeten, s'utilitzaren mitjans mecànics per a potenciar el treball.

A la convocatòria de la campanya han respost mes d'un centenar d'universitaris de tota Espanya dels quals han sigut seleccionats onze que en el període d'excavació residiran en la mateixa muntanya del Puig i en els bugalows del ‘Maset' amb la qual cosa la seua participació serà mes atractiva. Els participants en l'excavació estan convocats per al dia 30 de Juny.

L'excavació serà dirigida pel director dels servicis d'Arqueologia de la Diputació Dr. Arturo Oliver acompanyat per altres components del servici.

Previament deu fer-se per part de l'Ajuntament el trasllat de la Creu de la que parlar-em en la pròxima noticia.

TREBALLS PREVIS.doc
Documento Microsoft Word [8.7 MB]

VIDEO D'EXECUCIÓ DE LES EXCAVACIONS

PRIMERA JORNADA - 1 DE JULIOL

Inici de la nova campanya d'excavació en el Puig de la Misericòrdia.

La campanya d'excavació d'enguany té com a objectiu l'excavació de part del mur oest de la fortificació del segle VI a.C. del jaciment, seguint un mur que es va localitzar en la campanya del passat any. Este mur amb una direcció nord-oest sud-est és perpendicular al mur de la fortificació que es coneixia fins ara, localitzant-se en una zona on no es considerava la possibilitat que arribe's el jaciment, per tant l'extensió d'este interessant assentament de l'Ibèric Antic s'amplia per la part nord-oest.

De moment s'ha procedit al seguiment de l'indicat mur que aconseguix una amplària d'1'40 m. no sabent encara la seua longitud total. De moment tan sols s'ha actuat en el nivell superficial.

La campanya tindrà una duració de tres setmanes, fins al dia 19 del corrent mes.

Durant el matí es registra la visita als treballs del Sr. Alcalde i els servicis tècnics de l'Ajuntament que al marge d'informar-se sobre l'excavació, van avaluar el nou emplaçament de la creu i els possibles treballs de fonamentació.

segona jornada - 2 de juliol

Hui s'ha acabat d'excavar tot el nivell superficial deixant a la vista la paret perpendicular de què parlem ahir i que pertany a la fortificació del segle VI a.C, i també el nivell inferior que correspon a l'assentament del segle VII a.C.

Com l'interés de la campanya se centra a conéixer l'estructura de la fortificació i resoldre alguns problemes que va presentar en la seua part oest, no s'excavaran els nivells de l'Hierro Antic, per la qual cosa es desplaçaren els treballs cap a una altra part de la fortificació.

TERCERA JORNADA  -  3 DE JULIOL

La pluja que va estar present en quasi tot el matí va impedir la jornada normal de treball. No obstant s'ha ampliat el sondeig que s'ha realitzat estos dies doblant la seua superfície cap al sud. Igual que en la proposta inicial del sondeig l'objectiu és tan sols excavar la part corresponent a la fortificació de l'Ibèric antic fins al seu cantó sud-oest.

D'altra banda s'han iniciat els treballs de neteja i excavació en les zones que procedisca del flanc oest de la fortificació, que tal com comentem resulta una construcció curiosa però difícil de reseguir a causa del tipus d'estructura perquè és un amalgama de parets juxtaposades que donen una gran resistència a l'edifici. També complica el seguiment de les estructures el que algunes de les parets es troben destruïdes.

Es va incorporar a l'equip de treball una alumna de la Universitat d'Extremadura procedent d'Almendralejos.

QUARTA JORNADA  -  4 DE JULIOL

En el matí de hui i amb el sol ja en tota la seua esplendor, represos els treballs, han sigut visitats per destacats representants de la premsa, la ciutadania i la política.

Continuen els treballs tant en el sondeig del sector 4 com en la fortificació. En la fortificació s'ha arribat en alguns punts a la base d'ella, la qual se sustenta sobre els nivells del poblat de l'Hierro antic, del que pareix aflora una paret. No obstant són nivells que en la campanya d'enguany no es van a excavar.

Destaquem unes xicotetes troballes de metall en esta part de l'excavació, un xicotet penjoll esfèric de bronze, una anella del mateix metall i un rectangle de plom que podria correspondre a un ponderal, quan es netege en el laboratori de restauració es podrà saber amb més seguretat.

La resta del material és la ceràmica feta a mà i la típica ceràmica ibèrica al torn.

QUINTA - SEXTA JORNADES.  5 - 7 JULIOL

Els treballs del matí del dissabte i dilluns continuen centrats en la neteja de l'àrea oest del jaciment.

La vista dels distints perfils de fortificació comencen a ser visibles en el seu conjunt presentant un aspecte imponent.

Pel sistemàtic aprofitaments de materials precedents i successius derrocaments i ampliacions, la zona presenta moltes dificultats d'interpretació però així i tot presenta un aspecte potent i de fortalesa.

Les restes ceràmiques molt fragmentats que continuen apareixent són heterogenis i de poc interés.

En el sondeig s'ha llevat tot el nivell superficial, apareixent unes restes d'una construcció molt mal conservada i que pel fet que es troba junt amb el camí de visita del jaciment no està complet, per la qual cosa resulta difícil conéixer que tipus de construcció és.

En la fortificació s'ha arribat al nivell de fonamentació que es troba sobre el nivell del segle VII a.C. Una part del primer mur està derruïda fins al nivell de la primera filera de pedres. Es continua amb la neteja del mur que s'excave en 1989 per a poder saber com esta construït.

Continua apareixent la ceràmica al torn i a mà ibèrica, entre els fragments destaca el d'un àmfora molt destruïda.

sèptima jornada  -  8 de juliol

octava jornada  -  9 de juliol

SORPRENENT TROBALLA EN LES EXCAVACIONS

Durant estos dos últims dies s'ha excavat davant de la fortificació, i el que en principi es considerava que eren unes pedres soltes ha resultat ser un camp frisio. Els camps frisios són zones davant de la muralla on s'han clavat lloses clavades perquè la cavalleria o les màquines d'assalt com els ariets o les Torres no puguen acostar-se a la muralla.

Este tipus de defensa localitzada fa encara més complexa la fortificació del jaciment. Els camps frisios es troben especialment en els assentaments de l'edat del ferro de centre Europa, però són poc freqüents a Espanya, especialment amb cronologies tan antigues. El camp de frisio de Vinaros seria el més meridional d'Europa.

S'espera poder excavar tota la zona ocupada per este sistema de defensa que li dóna al jaciment vinarocense una major singularitat si és possible, i indubtablement serà més atractiu per a les visites.

novena jornada  -  10 de juliol

S'ha continuat traient a la llum els diversos elements que denuncien la presència del camp frisio a fi de poder ampliar la zona amb un millor coneixement, ja que permetrà conéixer l'extensió d'este tipus de defensa i l'existència d'una possible trapa davant junt amb el camp frisio, element defensiu la trapa que era el que es buscava inicialment. No obstant la presència del camp frisio en esta zona recolza la hipòtesi que en esta zona estiguera la porta d'accés a la fortificació que s'espera excavar en l'any que ve si es retiren les escales d'accés al mirador.

Entre el material recuperat en el dia d'ahir es troben mostres de llavors les quals seran estudiades en el laboratori per a conéixer que tipus de fruit pertanyen. Recordem que al seu dia en l'excavació de 1991, es va identificar raïm. No obstant les d'enguany són de fruits més grans.
 

JORNADES 10  A  16    -     11  AL  18 DE JULIOL

S'ha iniciat l'última setmana de la campanya llevant el terrer que s'ha anat formant durant les dos setmanes de treball, així es podrà continuar excavant la zona del camp frisio .

En la zona 4000 s'ha continuat l'excavació en profunditat per davall del nivell de fonamentació de la fortificació, on s'ha localitzat una alineació de forats que al seu dia suportarien uns pals que juntament amb un brancatge i un xicotet emmuralle't de pedres formarien un rafal per a realitzar els treballs de la fortificació, ja que es troba en la zona on es preparava la terra amb calç per a la construcció.

Formant part del conjunt hi ha una xicoteta llar que es va usar poques vegades perquè té poca consistència. Tot això formaria una estructura temporal que es va haver d'usar durant la construcció de la fortificació. D'altra banda s'ha continuat amb el llavat de la ceràmica, la qual seguix la línia general del jaciment, ceràmica a mà, àmfora fenícia, ceràmica ibèrica al torn tant del període antic com tardà, segle II a.C., també hi ha alguns fragments d'altres importacions com l'àmfora masaliota i ceràmica de vernís negre campanense.