Associació Cultural Amics de Vinaròs
Associació Cultural Amics de Vinaròs

CAMPANYA D'EXCAVACIÓ 2015

 

 

CLICAR SOBRE LA IMATGE PER A VEURE EL

VÍDEO GLOBAL DE LA CAMPANYA

Dia 1 de juliol .-

Hui arriben a l'Ermitori del Puig, els arqueòlegs i voluntaris que participaran en les excavació d'enguany del Poblat Ibèric. Després de la distribució d'allotjaments, es planificaran els treballs a realitzar que començaran demà dia 2.

Dia 2 de juliol .-   Primer dia de Campanya.

Havia de procedir-se a derrocar l'escala i túmul on es recolzava l'antiga creu evacuant els materials i runes, però per avaria de l'excavadora que havia de realitzar este treball s'ha procedit a desbrossar, netejar i preparar el terreny de la zona N/Oest a la busca d'una possible continuació dels murs trobats en la campanya anterior, possiblement fora de les defenses i més enllà de la senda que circumval·la l'excavació actual.

Si demà esta reparada l'excavadora es procedirà a derrocar i netejar l'escala .

Dia 3 de Juliol.-  Tercer dia de campanya.

Es contínua treballant en la zona de la trapa junt amb el sistema defensiu del camp frisio. Després de l'amortització de la trapa que es va omplir amb pedres, terra i restes de ceràmica del segle II a.C., es van realitzar una sèrie de construccions que a causa de la seua conservació i a l'estat en què es troba l'excavació en el seu moment inicial resulta difícil conéixer la seua funció així com la datació exacta de les construccions. D'altra banda en el tast que s'ha obert en la part exterior de la zona de visita on es busca el final del mur perpendicular, els resultat han sigut negatius, pareix que el mur en qüestió acaba on actualment esta el vial de visita.

Dia 4 de Juliol .-  Quart dia de campanya.

S'ha treballat al matí.

Es contínua netejant i buscant en l'àrea nord-oest, en la zona de la trapa junt amb el sistema defensiu del camp frísio. La zona es va omplir en una època tardana de pedres procedents de construccions de períodes anteriors .

Apareix ceràmica molt fragmentada i restes de materials pràcticament desintegrats com el que podien ser els suports d'un possible rafal, canyís o semblant, tot molt deteriorat i difícil de conéixer la seua funció.

En eixa àrea la construcció conclou definitivament amb el mur perpendicular junt amb el vial de visita, perquè a partir d'ací és roca pura.

Ara les expectatives estan posades en el començament de treball de l'excavadora que pareix que el dilluns estarà en condicions d'abordar l'escala i tot el basament que conformava el peu de la creu.

S'ha retardat el treball sensiblement perquè la labor dels estudiants i arqueòlegs vènia condicionada a neteja prèvia de l'escala i el basament de la creu que pot per fi donar senyals més fiables sobre el que podria ser el camí i porta d'accés a la fortificació.

Dia 6 de Juliol .-  Quint dia de campanya.

Continuen les excavacions en la zona oest del jaciment, on s'ha procedit a excavar una secció de la trapa, el qual està replet de pedres, amb l'objecte d'obtindre una secció del mateix. S'ha arribat fins a la cota inferior del mateix.

S'ha comprovat també que en principi com és habitual, la zona de la trapa va servir per a obtindre les pedres de la construcció de l'edifici.

D'altra banda s'ha continuat delimitant este espai, així com la localització de més lloses clavades.

També s'ha iniciat el desmuntatge de l'escala i de la paret del mirador, treballs que duraran tres dies.

Entre el material localitzat destacar uns diners valencians del segle XVII (ja s'havien trobat altres en campanyes anteriors) , i un xicotet fragment d'un got de parets fines romanes del segle II aC., un tipus de ceràmica de què no s'havia trobat cap mostra fins al moment.

7 de Juliol .- Sext dia de campanya.

Gràcies a la Diputació Provincial, que ha aportat mes mitjans mecànics, en uns tres dies, quedarà completament desmuntada l'escala i el mirador, per a procedir els treballs d'excavació en la dita zona.

8 de Juliol .-  Septim dia de campanya.

Hui s'ha acabat el treball en la zona de la trapa, identificant la superfície ocupada per este espai defensiu. A l'acabar també els treballs de desmuntatge del mirador per part de les màquines s'ha començat a treballar en la zona on es trobava l'escala d'accés al mirador a fi d'acabar de delimitar tot el perímetre de la fortificació, així com identificar les estructures arquitectòniques que hagueren en este espai, que pareix una zona més complexa quant a estructures d'arquitectura defensiva. Els materials recuperats continuen sent els identificats fins ara, ceràmiques de la fase de la fortificació, segle VI aC i de l'última fase de l'assentament, el segle II aC, ja en època romà republicana.

9 de Juliol .-  Octau dia de campanya.

S'està excavant en la zona on es trobaven les escales d'accés al mirador, localitzant una possible nova torre de la fortificació del segle VI aC. Element arquitectònic que segurament demà quedarà completament identificat i perfilat.

La torre redunda en la importància d'esta zona com a lloc principal de l'exterior de la fortificació i en una major complexitat del sistema defensiu de l'edifici. Possiblement la torre va ser esmotxada per a realitzar el pas a l'edifici del segle II aC.

No obstant com és normal fins al final de campanya no es poden confirmar les hipòtesis de treball amb què s'estan duent a terme les excavacions.

10 de Juliol .- Nové dia de campanya.

11 de Juliol .-   Desé dia de campanya.

13 de Juliol .-   Onzé dia de campanya.

S'ha començat la setmana excavant la part superior del bastió identificat la setmana anterior, el qual es troba situat en l'extrem nord-oest de la fortificació. Un bastió que com la resta de les construccions es realitza acoblant diferents murs de diversa direcció i farciments de pedra i terra amb calç.

S'ha obert un tast en el vial de visita per a identificar el final del mur perpendicular a la fortificació i que tanca l'espai del camp frisio pel sud-oest. S'ha pogut situar l'extrem del mur però es troba molt destruït, per la qual cosa suposem que continuava en direcció nord-oest.

Al realitzar-se els treballs d'excavació sobre els murs els materials localitzats són escassos i de poca importància.

14 de Juliol .-   Dotzé dia de campanya.

15 de Juliol .-   Tretzé dia del campanya.

16 de Juliol .-  Catorzé dia de campanya.

S'estan realitzant les últimes tasques de la campanya d'excavació d'enguany en el jaciment.

El bastió identificat en la fortificació s'ha excavat fins als nivells que permeten la conservació dels murs, no obstant cal indicar que és un bastió massís i que no té nivells d'habitació en el seu interior.

S'esta procedint a la topografia, fotografia i neteja de les diferents estructures arquitectòniques identificades en la campanya, així com veure la seua relació estructural amb la resta de l'edifici excavat en altres campanyes.

El material com ja s'ha vist en els dies anteriors és pobre a causa de l'espai en què s'està excavant. No obstant podem assenyalar la presència de llavors d'espècies com a oliva i bellota, que vénen a completar l'espectre d'espècies vegetals tant cultivades com silvestres identificades en les diferents campanyes d'excavació i que ajuden a conéixer l'economia i el paisatge de l'assentament en època ibéric